زبان JavaScript چیست؟
پست آموزشی

زبان JavaScript چیست؟

زبان JavaScript در کنار HTML و CSS، یکی از سه زبان اصلی طراحی سایت ها...
زبان CSS چیست؟
پست آموزشی

زبان CSS چیست؟

CSS یک زبان نشانه گذاری است. زبان های نشانه گذاری به نحوه نمایش محتوا می...
زبان HTML چیست؟
پست آموزشی

زبان HTML چیست؟

HTML یک زبان نشانه گذاری است. زبان های نشانه گذاری به نحوه نمایش محتوا می...

وبلوپر آکادمی​

logo-gs

پلتفرم وبلوپر آکادمی، به صورت غیر حضوری به پرورش نیرو های متخصص جهت جذب در بازار کار نرم افزار می پردازد. ما بر این باوریم نیروها برای رسیدن به اهدافشان می توانند از پل هایی مهندسی شده عبور نمایند تا سریع تر جذب بازار تشنه حوزه نرم افزار شوند و از این طریق بتوانیم بخشی از نیاز صنعت به نیرو های کار آزموده را بر آورده سازیم.