بوت کمپ پرورش متخصص Web Design – پاییز1400

ما در بوت کمپ پرورش متخصص طراحی وب سایت – webdesign bootcamp – وبلوپر آکادمی، آمده ایم تا با برگزاری بوت کمپی نیمه فشرده، فونداسیون دانش و تجربه شما در طراحی وب سایت را، از گام صفر و با حداقل دانش شما، برای گام های بعدی ای چون توسعه گر سمت کاربر و سمت سرور پرورش دهیم.

4,950,000 تومان

بوت کمپ پرورش متخصص Web Design – شهریور 1400

ما در بوت کمپ پرورش متخصص طراحی وب سایت – webdesign bootcamp – وبلوپر آکادمی، آمده ایم تا با برگزاری بوت کمپی نیمه فشرده، فونداسیون دانش و تجربه شما در طراحی وب سایت را، از گام صفر و با حداقل دانش شما، برای گام های بعدی ای چون توسعه گر سمت کاربر و سمت سرور پرورش دهیم.

3,950,000 تومان

بوت کمپ پرورش متخصص HTML – خصوصی

یادگیری HTML ابتدایی ترین گام برای ورود به دنیای تخصصی وب می باشد. هرچند گاهی متخصصان این گام را ساده…

3,750,000 تومان

بوت کمپ الفبای منطق با JavaScript – خصوصی

HTML اولین قدم هر آغازی در تخصص وب می باشد. از دید متخصصان این پله بسیار ساده است! اما با…

3,750,000 تومان