محسن حاجی کریمیان

متولد 1367

من در لینکدین:

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات

دیپلم ریاضی فیزیک استعداد های درخشان

سوابق برنامه نویسی تجاری

توسعه گر React JS : از 1399

توسعه گر ASP .Net : از 1387 تا 1399

سوابق تدریس

پلتفرم وبلوپر آکادمی : از 1399

نیمه دوم متوسطه استعداد های درخشان : 1394 و 1395

نیمه دوم متوسطه غیر دولتی سینا : 1392

استعداد های درخشان

استعداد های درخشان

سوابق ربوکاپ (فعالیت های داوطلبانه)

ربات های فوتبالیست سایز متوسط – 1394 تا 1395

ربات های امدادگر – 1392 تا 1393

ربات های فوتبالیست سایز متوسط – 1389 تا 1392

مسیریاب دانش آموزی (خارج از محدوده ربوکاپ) : 1382 تا 1395

افتخارات

مقام نخست ربات های امدادگر

مقام نخست  ربات های امدادگر

مقام نخست ربات های فوتبالیست سایز متوسط

مسابقات

ربوکاپ آزاد ایران، تهران – 2016

ربوکاپ هلند، آیندهوون – 2013

ربوکاپ آزاد ایران، تهران – 2013

مسابقات دانشگاه امیرکبیر، تهران – 2013

ربوکاپ آزاد ایران، تهران – 2012

ربوکاپ ترکیه، استانبول – 2011

ربوکاپ آزاد ایران، تهران – 2011

مسابقات موش های هوشمند دانشگاه صنعتی شریف، تهران – 1385

مسابقات ملی موش های هوشمند، نائین – 1384

مسابقات موش های هوشمند حلی کاپ، تهران- 1382

 

 

 

آزمایشگاه

ربات های فوتبالیست سایز متوسط – 1395

ربات های فوتبالیست سایز متوسط – 1395

ربات های امدادگر – 1393

ربات های فوتبالیست سایز متوسط – 1392

استعداد های درخشان – 1385

استعداد های درخشان – 1385

سخنرانی ها (فعالیت های داوطلبانه)

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در همایش معرفی رشته های دانشگاهی دانشگاه گیلان – از 1392 تا 1396

دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان